DESTACAMOS

01/12/2021

OFERTA DE TREBALL

EXPERIÈNCIA EN EL CÀRREC: 1 ANY EN FONTANERIA        
CONEIXEMENTS: OBRA CIVIL, FONTANERIA, MANTENIMENT ELECTRIC

DADES DE L’EMPRESA
NOM:        AIGÜES DEL VENDRELL,S.A.            NIF/CIF: A-55.749.873
ADREÇA:      CARNISSERIA, 7
LOCALITAT:    EL VENDRELL                    CODI POSTAL: 43.700
TEL:        977 667 872                    FAX: 977 665 246
E-MAIL: smartig@aiguesdelvendrell.cat
ACTIVITAT DE L’EMPRESA:    GESTIÓ AIGUA MUNICIPAL    NOMBRE DE TREBALLADORS: 34
RESPONSABLE DE LA SELECCIÓ: SERGI MARTÍ GONZÀLEZ
ANY DE FUNDACIÓ DE L’EMPRESA: 2019

LLOC DE TREBALL
OCUPACIÓ:        OFICIAL            LOCALITAT: EL VENDRELL
TASQUES A DESENVOLUPAR:
TASQUES DEL SERVEI CORRESPONENTS A FONTANERIA I OBRA CIVIL
HORARIS/JORNADA: 7:30 A 15:15
DATA D’INCORPORACIÓ: 9 DE DESEMBRE DE 2021
TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE: TEMPORAL. SUBSTITUCIÓ PER BAIXA
NOMBRE DE PLACES A COBRIR: 1
SOU ANUAL BRUT: SEGONS CONVENI – 21.657,44 €

PERFIL DEL CANDIDAT
NIVELL ACADÈMIC: -             
TITULACIÓ: -
EXPERIÈNCIA EN EL CÀRREC: 1 ANY EN FONTANERIA        
CONEIXEMENTS: OBRA CIVIL, FONTANERIA, MANTENIMENT ELECTRIC
PERMÍS DE CONDUIR: SI                    IDIOMES: -
VEHICLE PROPI: NO                        ALTRES: -

COMENTARIS:
ES TINDRÀ EN COMPTE L’EXPERIÈNCIA EN SERVEI D’AIGÜES, AIXÍ COM LA DE TENIR EXPERIÈNCIA EN DETECCIÓ DE FRAUS.