Qui i perquè declara els diferents estats en què ens podem trobar

Expandir

Els diferents estats estan previstos en el Pla Especial de Sequera (PES), aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, en tant que eina de gestió de caràcter preventiu que manté una vigilància permanent sobre l’evolució de les reserves d’aigua i estableix per a cada escenari i àmbit d’actuació la progressivitat de les mesures que combinen la gestió de la demanda amb la disponibilitat del recurs.

El que fa l’Agència Catalana de l’Aigua és, en base a l’estat dels recursos de les diferents conques que tenim a Catalunya, decretar un o altre estat, fet que comporta una sèrie de conseqüències pel que respecta l’ús de l’aigua.

Quins són els escenaris i quan s’apliquen

Expandir

El PES defineix tres estats de sequera hidrològica, que comporten mesures de gestió cada cop més intenses: Alerta, Excepcionalitat i Emergència. En les unitats regulades per embassaments es distingeixen, a més, tres subnivells dins l’Emergència (I, II i III).

Es defineix també un estat de transició anomenat Prealerta. Aquesta fase no comporta limitacions a les persones usuàries, però sí porta associades certes accions preparatòries a nivell d’organització interna i de comunicació de dades.

En la declaració d’un determinat estat de sequera hidrològica es té en compte en primer lloc l’indicador de sequera hidrològica de la unitat, si bé també es poden valorar altres factors, com ara les prediccions meteorològiques a curt i mig termini o l’observació de problemes incipients en alguns subministraments. Per tant, la funció de l’indicador és la d’avisar sobre la possible necessitat de declarar un determinat estat en una unitat i la d’habilitar a l’Agència per fer-ho.
La declaració dels estats de sequera hidrològica correspon a la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Podeu consultar l’estat actual i informar-vos al respecte, en la web de la Generalitat el visor de la sequera  i el Semàfor de la Sequera.

En quin escenari ens trobem

Expandir

El municipi del Vendrell es troba dins de la unitat d’explotació del Consorci d’Aigües de Tarragona. A l’àmbit d’aquesta unitat d’explotació són d’aplicació els llindars establerts en base a les reserves embassades a Mequinensa. L’embassament es troba al 50% de la seva capacitat, per tant actualment estem en fase de PRE ALERTA hidrològica.

D'acord amb l'apartat 3.7 del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera vigent, la declaració d'entrada i sortida dels estats de sequera pluviomètrica i de sequera hidrològica es fa mitjançant resolució de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, un cop assolits els llindars corresponents en els indicadors, segons l'Acord del Comitè Permanent de la Sequera. Aquesta resolució ha de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web de l'Agència Catalana de l'Aigua i al Portal de la Transparència, i aquesta publicació comporta l'activació de les mesures de gestió de la sequera vinculades a cadascun dels estats de sequera que preveuen els apartats 4 i 5 del Pla. De manera similar, la publicació d'entrada en situació de prealerta comporta l'activació de les accions preparatòries que preveu el Pla.

Pla municipal d’emergència en situació de sequera

Expandir

El desenvolupament del “Pla d’Emergència en situacions de sequera del municipi del Vendrell” és obligatori per tractar-se d’un municipi de més de 20.000 habitants (art. 27.3 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol del Pla Hidrològic Nacional). La seva redacció es realitza amb subjecció al disposat en el marc normatiu d’aplicació.

PE del Vendrell

Comitè Municipal de Sequera

Expandir

El Comitè Municipal de Sequera de l’Ajuntament es reuneix setmanalment, per analitzar la situació de la vila i preparar totes aquelles accions necessàries per l’estalvi d’aigua potable. L'empresa municipal Aigües del Vendrell incrementa la vigilància de les fonts de subministrament d’aigua i els recursos disponibles, així com la revisió de forma més intensa de la xarxa de subministrament per evitar les fuites.

Més informació al Portal de Sequera de l’ACA

Què es pot fer en l’estat de sequera en el que ens trobem

Expandir

Actualment, la unitat d’explotació del CAT es troba en estat de prealerta, el segon dels cinc previstos per la Generalitat de Catalunya. Aquesta fase no comporta limitacions a les persones usuàries, però sí porta associades certes accions preparatòries a nivell d’organització interna i de comunicació de dades.

Què puc fer jo

Expandir

 • Tanca l’aixeta mentre t’ensabones, afaites o et rentes les dents. Cada minut oberta gasta 10 litres.
 • Col·loca reductors de cabal a les aixetes. Pots estalviar fins un 50% d’aigua.
 • Les dutxes, que no superin els 5 minuts. Cada minut es gasten entre 8 i 15 litres.
 • Aprofita l’aigua de dutxa fins que s’escalfa. La pots utilitzat per al vàter o per regar. (Tingues una galleda a prop)
 • El vàter no és una paperera. Cada descàrrega aboca 10 litres.(Posa-hi una paperera a prop)
 • Instal·la sistemes de doble descàrrega a la cisterna.
 • Omple bé la rentadora i el rentavaixelles i fes servir programes d’estalvi.
 • Recull l’aigua de pluja per regar, fregar el terra...
 • Repara aixetes, cisternes i canonades. Tingues cura de la instal·lació interior: una aixeta que goteja perd fins a 30 litres al dia.
 • Rega les plantes a les hores de menys insolació, amb sistema de gota a gota o regadora.
 • Més informació en aquest enllaç

Normatives

Expandir

ACORD GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual s’aprova el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera.
RESOLUCIÓ ACC/3687/2022 de 22 de novembre, per la qual s’actualitzen els estats de sequera pluviomètrica.
DECRET LLEI 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s’estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional.
RESOLUCIÓ ACC/747/2023, de 6 de març, per la qual es declara l’entrada a l’estat d’excepcionalitat.
RESOLUCIÓ ACC/220/2024, de l’1 de febrer, per la qual es declara l'estat d'emergència I per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Ter-Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Llobregat, es declara la sortida d'alerta de la unitat d'explotació del Consorci d'Aigües de Tarragona i s'actualitzen diversos estats de sequera pluviomètrica..