Amb una trucada telefònica o amb una connexió a Internet, vostè pot realitzar una sèrie de gestions relacionades amb el seu contracte d’aigua.

Sol-licitud de factura electrònica: podrà rebre en l’adreça electrònica que vostè ens faciliti, la factura periòdica del seu subministrament d’aigua. Només haurà d’enviar un correu electrònic facilitant el seu número de contracte, així com l’adreça electrònica en la qual desitja rebre les factures, a l’adreça attclient@aiguesdelvendrell.cat

Duplicat de factura: pot sol·licitar un duplicat de les factures emeses per aigües del vendrell.

Canvi de domiciliació de la correspondència: pot informar del canvi de domicili en el qual desitja rebre aquestes factures.

Actuació sobre comptadors: pot sol·licitar una actuació en el seu comptador de control de consum d’aigua quan ho cregui convenient mitjançant una trucada telefònica al servei d’atenció al Client 900 81 27 81.