aigües del vendrell és l’empresa mixta municipal que gestiona el servei d’abastament i sanejament d’aigua del Vendrell.

Així, se n’encarrega de:

  • la captació, adducció, tractament i distribució d’aigua potable, instal·lació i manteniment de comptadors, gestió d’abonats, emissió de rebuts, facturació i cobrament dels mateixos.
  • la prestació del serveis de sanejament en quant a aigües residuals i pluvials, realitzant totes les tasques pròpies del mateix.
  • la conservació, explotació, construcció i ampliació de quantes instal·lacions estiguin o puguin estar afectes als serveis municipals d’aigua potable i sanejament.

L’objectiu fonamental d'aigües del vendrell és la millora contínua en la gestió integral de l’aigua, establint rigorosos controls de qualitat, tant per aconseguir la màxima qualitat de l’aigua, com per mantenir i millorar el medi ambient.

Quant a la gestió dels dipòsits i les xarxes de distribució i clavegueram, disposem de Sistema d'Informació Geogràfica (GIS), Telecontrol de dipòsits i xarxa d’abastament, gestió descentralitzada de les incidències del servei, etc.

A més, aigües del vendrell compta al Vendrell amb un laboratori propi per controlar la qualitat de l’aigua que distribuïm als vilatans.

També realitzem la potabilització, el tractament i la distribució a través d’una extensa xarxa a tots els nuclis urbans del terme municipal del Vendrell.

Per atendre la prestació del cicle integral de l’aigua al Vendrell, aigües del vendrell compta amb un equip humà format per 35 professionals de diferents especialitats que cobreixen totes les activitats de la gestió.