El Vendrell té 175 kilòmetres de xarxa de clavegueram, que discorren sota els vials i els carrers.

A més, hi ha una sèrie d’infraestructures de la xarxa de sanejament que no són de propietat municipal, sinó que són de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Estacions de bombeig existents al Vendrell, gestionades per l’ACA:

  • E.B.A.R. Sanatori

Situada junt al Sanatori Sant Joan de Déu, impulsa l’aigua que li arriba fins a l’estació de les Madrigueres.

  • E.B.A.R. Pessebre

És una instal·lació de recent construcció, per la qual cosa no es té cap informació de les seves característiques.

  • E.B.A.R. Goya

Rep part de l’aigua residual per gravetat i la resta a través de les estacions de bombeig del Francàs, i des d’aquí l’envia tota a l’estació de bombeig del Pessebre.

  • E.B.A.R. Velamar

Recull l’aigua d’uns edificis que estan davant del passeig.

  • E.B.A.R. Francàs i Estació

Situada al port del Francàs, està sota terra i rep les aigües de la zona del port i les envia cap al Francàs II.

  • E.B.A.R. Francàs II

Situada al càmping del Francàs, es tracta d’una instal·lació soterrada que rep les aigües de l’estació de bombeig del Francàs i les envia cap al Francàs II.

  • E.B.A.R. Francàs III

Situada a la zona del finisterre del Francàs, és una instal·lació sota terra que envia aigua a l’estació de bombeig Goya.

 

Emissaris

  • E.B.A.R. Madrigueres

Situada a la desembocadura de la Riera de la Bisbal, actua com a emissari de les aigües residuals recollides per la resta de les estacions de bombeig. És el principal emissari del sistema de sanejament del Vendrell.

  • E.B.A.R. Tobies

Situada al peu de la platja Tobies, és l’emissari per on s’evacuen les aigües residuals en cas d’averia de l’estació de bombeig de la plaça del Pessebre.

  • E.B.A.R. Goya (emissari)

Situada al carrer Goya, al mateix edifici que l’estació de bombeig Goya, rep les aigües que van a l’estació de bombeig Goya en cas de que aquesta tingui algun tipus d’avaria.