Filtro Noticias
Filtro de búsqueda

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

28/03/2018

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

DATA D’INCORPORACIÓ: 1 DE MAIG

 

OFERTA DE LLOC DE TREBALL


LLOC DE TREBALL
OCUPACIÓ:       ADVOCAT            
LOCALITAT:  EL VENDRELL
TASQUES A DESENVOLUPAR: ASSISTIR I DONAR EL SUPORT LEGAL NECESSARI EN AQUELLS ASSUMPTES LEGALS I CONTENCIOSOS RELACIONATS AMB EL NEGOCI DE L’EMPRESA, ESPECIALMENT EN ELS ÀMBITS DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA. REDACCIÓ DE PLECS, TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA FINS LA SEVA FORMALITZACIÓ, RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, SERVEIS PÚBLICS, I DRET ADMINISTRATIU I PROCESSAL CIVIL I/O CONTENCIOS-ADMINISTRATIU
HORARIS/JORNADA: 8:00 A 14:00  I  16:00 A 18:00
DATA D’INCORPORACIÓ: 1 DE MAIG
TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE: PRÀCTIQUES
NOMBRE DE PLACES A COBRIR: 1
SOU ANUAL BRUT: 33.000 – 35.000 €

 

 


PERFIL DEL CANDIDAT
FORMACIÓ: LLICENCIAT EN DRET    
PERMÍS DE CONDUIR: SI                    
VEHICLE PROPI: SI
IDIOMES: CATALÀ, PARLAT I ESCRIT CORRECTAMENT, REQUISIT IMPRESCINDIBLE JA QUE LA REDACCIÓ DE PLECS DE CONTRACTACIÓ ES FARÀ EN AQUEST IDIOMA.
    
MÈRITS A VALORAR

EXPERIÈNCIA EN EL CÀRREC: EN DRET ADMINISTRATIU, CONTRACTACIÓ PÚBLICA, RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL I PATRIMONIAL, DRET PROCESAL I DRET MERCANTIL EN GENERAL.        
CONEIXEMENTS D’INFORMÀTICA: NIVELL AVANÇAT OFIMÀTICA,       CONEIXEMENT PLANES WEB
IDIOMES: ANGLÈS MITJÀ-ALT PARLAT I ESCRIT
                        


ALTRES:
PERSONES EXIGENTS, ORGANITZADES, METODIQUES, AMB INICIATIVA I CERTA AUTONOMIA, ACOSTUMADA A TREBALLAR AMB EQUIPS I CLIMA D’ALTA EXIGENCIA PROFESIONAL I TÈCNICA, AMB CLARA VOCACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA I EL DRET PÚBLIC, I QUE DESITGI FORMAR PART DE L’EQUIP HUMÀ D’UNA SOCIETAT CONCESIONARIA AL SERVEI DEL CIUTADÀ. ES VALORARAN ELS CONEIXEMENTS ESPECIALITZATS EN CONTRACTACIÓ PÚBLICA, I EXPERIENCIA EN LA JURISDICCIÓ CIVIL I CONTENCIOS-ADMINISTRATIVA.

 

ES FARÀ UNA SELECCIÓ EN BASE ALS REQUISITS D’ADMISIÓ I ELS MÈRITS A VALORAR, I ALS 8 MILLORS PUNTUATS SE’LS HI FARÀ UNA PROVA PSICOTÈCNICA I UNA ENTREVISTA PERSONAL PER LA GERENCIA DE L’EMPRESA, SERVEI JURÍDIC I EL DEPARTAMENT DE RRHH, QUE SERAN QUI VALORARAN L’OFERTA.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: LES OFERTES DELS CANDIDATS S’HAURAN DE PRESENTAR DIRECTAMENT A LES OFICINES DEL SERVEI D’AIGÜES O TELEMATICAMENT, VIA EMAIL A LA DIRECCIÓ smartig@fcc.es
DOCUMENTACIÓ A INCLOURE A LES OFERTES: CURRICULUM VITAE, TITOLS, CERTIFICATS ACREDITATIUS D’EXPERIÈNCIA EN EL LLOC DE TREBALL I/O DIPLOMES ACREDITATIUS DE CURSOS REALITZATS
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: FINS EL 16 D’ABRIL (INCLÓS)


IMPRESCINDIBLE COMPTAR AMB LA FORMACIÓ REQUERIDA.