Subscripció a novetats - RSS

Us podeu subscriure a les diferents seccions de la Sala de Comunicació mitjançant RSS (sindicació senzilla). D'aquesta manera no cal visitar cada pàgina per conèixer les novetats.

Per subscriure a un contingut mitjançant RSS és necessari utilitzar una eina (lector o agregador), com, per exemple, Google Reader, Bloglines o Netvibes.

En el següent llistat estan totes les seccions de la Sala de Comunicació amb RSS propi. Pots subscriure a cadascuna d'elles fent clic a la icona de l'eina que utilitzar o copiant l'adreça de l'enllaç que apareix a l'prémer sobre el títol de la secció.

Seccions

Actualitat rss

Termes d'ús

Els RSS (de l'anglès really simple syndication) de la Sala de Comunicació és un servei que ofereix FCC en format XML als visitants de la Sala de Comunicació. Aquests Termes d'Ús són d'obligat compliment per als que facin servir aquest servei, així com les Condicions d'Ús i tota la Informació legal de la pàgina web.

Ús de l'RSS:
Els RSS de tots els llocs web de FCC són un servei gratuït ofert per FCC per a ús no comercial. Qualsevol altre ús, inclosa l'associació de publicitat al costat dels continguts de l'RSS, està estrictament prohibit. La informació oferta a través de RSS ha d'usar-tal qual és proporcionada per FCC, sense modificació o edició de text, contingut o enllaços.

Autoria i atribució:
Aqualia manté l'autoria i altres drets sobre el contingut ofert a través de RSS.