Qui i perquè declara els diferents estats en què ens podem trobar

Expandir

Els diferents estats estan previstos en el Pla Especial de Sequera (PES), aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, en tant que eina de gestió de caràcter preventiu que manté una vigilància permanent sobre l’evolució de les reserves d’aigua i estableix per a cada escenari i àmbit d’actuació la progressivitat de les mesures que combinen la gestió de la demanda amb la disponibilitat del recurs.

El que fa l’Agència Catalana de l’Aigua és, en base a l’estat dels recursos de les diferents conques que tenim a Catalunya, decretar un o altre estat, fet que comporta una sèrie de conseqüències pel que respecta l’ús de l’aigua.

Quins són els escenaris i quan s’apliquen

Expandir

Els diferents escenaris que ha definit l’ACA segons els estats de les reserves  són:  

Escenari de Normalitat: La demanda està garantida. En aquest escenari no es produeix cap mena de limitació en els usos de l’aigua planificats o autoritzats. 

Escenari de Prealerta:  És una fase de preparació per a la possible aplicació de les primeres mesures per quan arribi la fase següent (alerta). Es declara quan les reserves dels embassaments baixen per sota del 60%. 

Escenari d’Alerta: Aquest escenari s’activa quan les reserves han baixat per sota el 40%. Es despleguen mesures d’estalvi als diferents usos.  

Escenari d’Excepcionalitat: S’intensifiquen les reduccions en usos no prioritaris. Es prohibeixen determinats usos en zones urbanes. Aquest escenari s’activa quan les reserves d’aigua són inferiors al 25% 

Escenari d’Emergència: Quan les reserves arriben al 16%, es produeixen restriccions en tots els usos, inclosos els urbans, creixents amb l’empitjorament de l’episodi. 

Podeu consultar l’estat actual i informar-vos al respecte, en la web de la Generalitat el visor de la sequera  i el Semàfor de la Sequera.

En quin escenari ens trobem

Expandir

El municipi del Vendrell es troba dins de la unitat d’explotació del Consorci d’Aigües de Tarragona. A l’àmbit d’aquesta unitat d’explotació són d’aplicació els llindars establerts en base a les reserves embassades a Mequinensa. L’embassament es troba al 50% de la seva capacitat, per tant actualment estem en fase de PRE ALERTA hidrològica.

El PES (pla especial de sequera), s’estableix a partir de quins volums de reserva del conjunt d’embassaments s’entra i surt de cadascun dels escenaris anteriors (normalitat, prealerta, alerta, excepcionalitat i emergència). S’entra en PRE ALERTA quan les reserves es situen per sota del 60%.

Pla municipal d’emergència en situació de sequera

Expandir

El desenvolupament del “Pla d’Emergència en situacions de sequera del municipi del Vendrell” és obligatori per tractar-se d’un municipi de més de 20.000 habitants (art. 27.3 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol del Pla Hidrològic Nacional). La seva redacció es realitza amb subjecció al disposat en el marc normatiu d’aplicació.

PES del Vendrell

Comitè Municipal de Sequera

Expandir

El Comitè Municipal de Sequera de l’Ajuntament es reuneix setmanalment, per analitzar la situació de la vila i preparar totes aquelles accions necessàries per l’estalvi d’aigua potable. L'empresa municipal Aigües del Vendrell incrementa la vigilància de les fonts de subministrament d’aigua i els recursos disponibles, així com la revisió de forma més intensa de la xarxa de subministrament per evitar les fuites.

Més informació al Portal de Sequera de l’ACA

Què es pot fer en l’estat de sequera en el que ens trobem

Expandir

La unitat d’explotació del CAT es troba en estat de prealerta, el segon dels cinc previstos per la Generalitat de Catalunya, el que implica que no té restriccions d’aigua.

El Pla especial d’actuacions per situacions d’alerta i eventual sequera (PES) contempla que, si s’activa qualsevol dels tres últims escenaris, s’adoptin mesures graduals per reduir el consum d’aigua.

Què puc fer jo

Expandir

 • Tanca l’aixeta mentre t’ensabones, afaites o et rentes les dents. Cada minut oberta gasta 10 litres.
 • Col·loca reductors de cabal a les aixetes. Pots estalviar fins un 50% d’aigua.
 • Les dutxes, que no superin els 5 minuts. Cada minut es gasten entre 8 i 15 litres.
 • Aprofita l’aigua de dutxa fins que s’escalfa. La pots utilitzat per al vàter o per regar. (Tingues una galleda a prop)
 • El vàter no és una paperera. Cada descàrrega aboca 10 litres.(Posa-hi una paperera a prop)
 • Instal·la sistemes de doble descàrrega a la cisterna.
 • Omple bé la rentadora i el rentavaixelles i fes servir programes d’estalvi.
 • Recull l’aigua de pluja per regar, fregar el terra...
 • Repara aixetes, cisternes i canonades. Tingues cura de la instal·lació interior: una aixeta que goteja perd fins a 30 litres al dia.
 • Rega les plantes a les hores de menys insolació, amb sistema de gota a gota o regadora.
 • Més informació en aquest enllaç