Filtro Noticias
Filtro de búsqueda

Últimas noticias

02/01/2023

OFERTA DE TREBALL

TÈCNIC RESPONSABLE GESTIÓ LECTORS, SECTORITZACIÓ I TELECONTROL

12/09/2022

Se reanudan las actividades didácticas de Aigües del Vendrell en las escuelas

Los alumnos pueden visitar las instalaciones hidráulicas del municipio y conocer el origen del agua, el almacenamiento, la desinfección y la distribución de la misma

06/04/2022

Mejoras en la red de alcantarillado del Carrer Alt

La actuación garantiza una correcta evacuación de las aguas residuales evitando los atascos y garantizando el correcto funcionamiento

01/12/2021

Aigües del Vendrell informa que hi ha empreses que es fan passar per la companyia d’aigües per a poder vendre els seus productes

Aquestes empreses posen la por al cos al ciutadà i els hi arriben a dir que si no fan quelcom per millorar la qualitat de l’aigua es poden arribar a morir.

29/05/2020

aigües del vendrell torna a obrir les oficines per a tu el dia 1 de juny

LEER MÁS

aigües del vendrell continua implemenant un pla de contingència amb l'objectiu de limitar i minimitzar l'impacte generat per la crisi del coronavirus en la seva activitat, garantir la continuïtat dels serveis i protegir tant als seus empleats com als usuaris.

07/04/2020

aigües del vendrell tanca l’oficina d'atenció al públic com a mesura de prevenció contra el COVID-19

LEER MÁS

L'empresa continua amb la implantació del Pla de Contingència amb l'objectiu de garantir la prestació dels serveis de l'aigua

17/03/2020

aigües del vendrell suspèn els talls d'aigua mentre romanguin vigents les mesures excepcionals

LEER MÁS

Aquesta és una de les mesures preses davant la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19

28/02/2020

OFERTA DE TREBALL: Magatzemer

LEER MÁS

TASQUES DE GESTIÓ I MANTENIMENT DEL MAGATZEM, A MÉS DE LES PRÒPIES DEL SERVEI CORRESPONENTS A FONTANERIA I OBRA CIVIL

28/02/2020

OFERTA DE TREBALL: Oficial de Fontaneria i Obra Civil

LEER MÁS

ES TINDRÀ EN COMPTE L’EXPERIÈNICA EN SERVEI D’AIGÜES, AIXÍ COM LA DE TENIR EXPERIÈNCIA EN DETECCIÓ DE FRAUS.

14/01/2020

Las medidas preventivas de Aigües del Vendrell evitan problemas de suministro de agua a pesar de la rotura de una tubería del CAT en La Ampolla

LEER MÁS

El viernes 3 de enero, a las 3 de la madrugada, el Consorcio de Aigües de Tarragona (CAT) detectó daños a la conducción principal de abastecimiento, en el término municipal de La Ampolla. De acuerdo con los procedimientos de seguridad y calidad que rigen en la gestión del Servicio del CAT se procedió a cortar el sumini...