Benvinguts a la pàgina web d’aigües del vendrell, l’empresa mixta municipal que gestiona el servei municipal d’abastament i sanejament del Vendrell.

Al Vendrell tenim 274 km de canonades d’abastament d’aigua i 180 km de sanejament. El consum mitjà d’aigua al Vendrell és d’uns 11 milions de litres diaris, arribant al mes d’agost a consumir-ne en un dia 18 milions de litres.

Per poder fer-hi front a aquesta demanda d’aigua, tenim en marxa un ambiciós Pla d’Inversions que, amb un pressupost de més de 15 milions d’euros, inclou actuacions per a augmentar la disponibilitat d’aigua, renovar les xarxes d’abastament i sanejament, augmentar la reserva d’aigua i millorar el rendiment hidràulic. Ja hem fet algunes d’aquestes inversions, com la recuperació de tres pous i la construcció d’un nou pou per augmentar la dotació de cabals propis.

A més, treballem per assegurar la qualitat de l’aigua que arriba a totes les cases dels vendrellencs. Per això, l’aigua del Vendrell està sotmesa a un estricte control de qualitat d'aigua en el que realitzem més 6.600 determinacions analítiques de l’aigua a l’any, en les que es controlen 91 paràmetres de qualitat.

També és molt important per a nosaltres l’atenció al client. Per aquest motiu, aigües del vendrell té a la disposició de tots els vendrellencs un Centre d’Atenció al Client, a través del qual podeu fer la majoria de gestions sense haver de desplaçar-vos a l’oficina. I, sens dubte, un pas més endavant en l’atenció a tots els vendrellencs i vendrellenques és aquesta pàgina web, on trobareu tota la informació necessària sobre el Servei Municipal d’Aigües.