Pot presentar reclamacions de dues maneres:

  • A través del telèfon d’Atenció al Client (900 81 27 81)
  • A la pròpia oficina, al C/ Carnisseria, núm. 7
  • Per correu certificat enviat a l’ oficina d’aigües del vendrell
    C/ Carnisseria, núm. 7, 43700 -El Vendrell- (Tarragona)
  • A través del correu d'Atenció al Client attclient@aiguesdelvendrell.cat

El venciment màxim de resposta és de 30 dies laborables.

En les reclamacions oficials (realitzades en imprès oficial) el Servei es posarà en contacte mitjançant carta certificada.