Periodicitat de les lectures

La lectura per a tots els clients és bimestral.

El dia de lectura depèn de la ruta de lectura. Per a cada client coincideix aproximadament cada 60 dies.

La lectura de comptadors es realitza mitjançant l’índex del comptador en un terminal portàtil de lectura (TPL) que es bolca en un ordinador que agilitza el procés de lectures. En cas de no poder prendre la lectura del comptador d’aigua, el personal d’aigües del vendrell deixa una targeta d’autolectura, que el propi client ens pot fer arribar de la forma que cregui convenient: correu, fax, personalment o telefònicament, indicant-nos la lectura del comptador i la data que es va prendre.

Si no es disposa de la lectura del comptador dins del bimestre facturat, no es realitzarà una estimació del consum, i s'imposarà un consum 0, d’acord amb el Reglament del Servei Municipal d’Aigües.