Model explicatiu de factura:

Facturació bimestral

La facturació en el Servei d’Aigües és bimestral, és a dir, es realitzen quatre lectures de comptadors a l’any amb una diferència de noranta dies aproximadament entre elles.

Les factures s’envien a la fi del mes que correspongui la facturació, depenent de la zona que es trobi el domicili del subministrament.