Període voluntari de pagament

  • 1 mes des de la data de posada al cobrament. La data de venciment s’indica en la factura

Mitjans pagament habilitats

Per a tot tipus de clients :

  • En efectiu o amb targeta bancària a l'oficina de aigües del vendrell, de 9 a 13.30 h, de dilluns a divendres.
  • Transferéncia bancária o ingrés en compte
    • Caixa Bank, ES09-2100-9046-9202-0006-8700
    • S’ha d’indicar en la transferéncia el número de contracte i període facturat, per a identificar correctament el cobrament
  • Domiciliat