• FESTES ESTATALS: 

  •    01  de gener (Any nou) 
  •    06 de gener (Reis)
  •    15 de Abril  (Divendres Sant)
  •    15 d'agost (La Verge Maria )
  •    12 d'octubre (La Verge del Pilar)
  •    01 de novembre
  •    06 de desembre (La Constitució)
  •    08 de desembre (La Inmaculada)

  FESTES AUTONÒMIQUES: 
  •    18 d’abril (Dilluns de Pasqua)
  •    24 de juny (San Joan)

  FESTES LOCALS: 
  •    26 i 27 de juliol

  FESTES ADMINISTRATIVES: 

  •    23 i 30 de desembre